Van fossiel naar elektrisch:  Urban Mobility Systems transformeert bouwmaterieel - Dome-X Skip to main content

Van fossiel naar elektrisch:  Urban Mobility Systems transformeert bouwmaterieel

Klimaatverandering stelt ons voor grote opgaven. Een daarvan is de energietransitie; de overstap van fossiel naar elektrisch. Kennisdelen, innoveren en samenwerken zijn essentieel om die stap te maken. Met events die ondernemers, overheid, onderwijs en arbeidsmarkt bijeen brengen speelt Dome-X daarin een aanjagende, verbindende en faciliterende rol. Zo ook met de ondernemersbijeenkomsten waar met overheid en onderwijs wordt gesproken over actuele thema’s en opgaven. Lars Kool, oprichter en CEO/CTO van Urban Mobility Systems in Oss, is actief deelnemer aan deze events in Dome-X. In deze nieuwsbrief vertelt hij hoe hij met zijn bedrijf bijdraagt aan de energietransitie.

In 2030 moeten bouwplaatsen emissievrij zijn. Dat is een van de ambities van het Klimaatakkoord. Dat de urgentie om emissievrij te werken door steeds meer bouwbedrijven wordt gevoeld en omarmd, merken ze bij Urban Mobility Systems (UMS) in Oss. Het bedrijf elektrificeert bouwmaterieel, ofwel ze vervangen van de meest uiteenlopende bouwmachines de dieselmotor door een elektromotor en accupakket. Tegelijkertijd ziet oprichter en CEO/CTO Lars Kool dat bij veel bedrijven kennis ontbreekt. ‘Er is veel onwetendheid over veiligheid, over waar elektrische voertuigen en machines aan moeten voldoen, wat wel en niet kan.’

Krachten bundelen

Kwaliteit en veiligheid zijn voor UMS sleutelwoorden. Kool is dan ook warm pleitbezorger van uniforme richtlijnen voor omgebouwde machines. Hij legt uit: ‘Die zijn er nu niet. Er moeten regels komen, bijvoorbeeld over de waterdichtheid van de accuboxen. Want het is geen kwestie van dieselmotor eruit en een elektromotor en accupakket erin. Er komt veel meer bij kijken. En niet iedereen is zich bewust van het risico van elektromagnetische stralingen. In de automotive sector gelden hiervoor strenge regels, maar voor elektrisch bouwmaterieel ontbreken die nog, waardoor omgebouwde machines een gevaar kunnen vormen op de bouwplaats. Het streven is nu om tot een wereldwijde standaard te komen die uniformiteit, kwaliteit en veiligheid garandeert. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Het was altijd ieder voor zich, nu is het tijd om de samenwerking te zoeken. UMS zoekt daarom ook de samenwerking op met opleiders, zoals de Technische Universiteit van Eindhoven en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, maar ook met diverse ROC’s. Door de krachten te bundelen kunnen we de versnelling in de energietransitie realiseren waar de ambities uit het Klimaatakkoord om vragen.’

Meer weten? Check de website van Urban Mobility Systems.

Met het zero emissie ombouwpakket voor bouwmaterieel won UMS de internationale CES award 2022 (Consumer Electronic Show) in de categorie ‘Sustainability, Eco-Design & Smart Energy’