Studenten en ondernemers aan de slag met Sustainable Development Goals - Dome-X Skip to main content

Studenten en ondernemers aan de slag met Sustainable Development Goals

Duurzaamheid. Je kunt er tegenwoordig, ook als bedrijf, bijna niet meer om heen. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) houden zich sinds februari bezig met dit onderwerp. Samen met de Gemeente Oss en de Kracht van New Business Oss gaan zij aan de slag om Sustainable Development Goals voor Osse ondernemers concreet te maken. De kick-off van dit project vond onlangs plaats in Dome-X.

Sustainable Development Goals (SDG), ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Steeds meer ondernemers voelen de urgentie om met de SDG aan de slag te gaan en hun bedrijfsvoering duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Studenten van de HAN gaan hen daarbij helpen.

 

De komende maanden formuleren de studenten voor drie Osse ondernemers handvatten om drie SDG toe te passen in hun bedrijfsvoering. Tijdens deze samenwerkingen krijgen de studenten de kans om geleerde theorie toe te passen in het werkveld. Het einddoel: het opleveren van een actieplan waarmee elk bedrijf concreet kan bijdragen aan het realiseren van 3 SDG subdoelen.

 

Bij de kick-off van het project begin februari in Dome-X hebben de studenten en de ondernemers met elkaar kennisgemaakt. Tijdens de kennismakingsgesprekken zijn de studenten en ondernemers tot nieuwe inzichten gekomen, hebben ze verwachtingen naar elkaar uitgesproken en zijn er afspraken gemaakt. Wij kijken uit naar het vervolg van het project!