Nieuwe KIS-programmalijn van Dome-X van start - Dome-X Skip to main content

Nieuwe KIS-programmalijn van Dome-X van start

Kennisdelen, Innoveren en Samenwerken (KIS) om vandaaruit new business te ontwikkelen. Dat is waar het om draait in de nieuwe KIS-programmalijn van Dome-X. Op 10 maart was de kick-off van deze serie van vier bijeenkomsten. Zo’n 30 belangstellenden maakten, behalve met elkaar, ook kennis met de visie op verandering van toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer en met de aanpak van veranderingsprocessen van inspirator en projectversneller Tonny van Hees. Door de coronacrisis moeten we het vervolg van deze programmalijn voorlopig opschorten. We maken een nieuwe start met de KIS-bijeenkomsten zodra de omstandigheden dat toelaten.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Globalisering, robotisering, digitalisering en technologische ontwikkeling zorgen ervoor dat kennis snel veroudert, dat behoeften van klanten veranderen, dat de concurrentie toeneemt en dat de levensduur van producten en diensten korter wordt. Daardoor zijn bedrijven genoodzaakt voortdurend mee te veranderen en te innoveren om zo onderscheidend te blijven en te kunnen concurreren. Verandering in de meest brede zin van het woord was dan ook het centrale thema tijdens de kick-offbijeenkomst van de KIS-programmalijn van Dome-X.

Veranderingen zijn onvermijdelijk én kansrijk tegelijk

Verandering stond ook centraal in de voordracht van toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer tijdens de kick-off. Hij zette uiteen hoe mensen omgaan met veranderingen, in hun persoonlijke leven, als consument en als burger. En hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de toekomst en op alle veranderingen, die, in zijn visie, zowel onvermijdelijk als kansrijk zijn. In zijn inspirerende betoog benadrukte hij het belang van samenwerking in dat traject.

Oude denkpatronen loslaten

Vervolgens betoogde inspirator en projectversneller Tonny van Hees dat innoveren en new business creëren vraagt om het loslaten van oude denkpatronen en –processen. In de KIS-programmalijn zet hij dan ook in op creative thinking; denken als een uitvinder. Dat betekent: anders durven denken en anders durven doen. Samen andere manieren van denken onderzoeken om zo nieuwe processen aan te gaan. Met als doel betekenis en inhoud te geven aan community en samenwerken. In de volgende vier bijeenkomsten gaan de deelnemers samen dat proces in. De bijeenkomsten zijn interactief van opzet. Ze bestaan deels uit presentaties van inspirerende sprekers en hebben daarnaast een actief ‘hands-on’ karakter. Met als doel geïnspireerd raken en samen anders durven denken, ideeën delen en vooral ook doen.

Nieuwe start

Dome-X kijkt terug op een deels geslaagde aftrap van de KIS-programmalijn. Wilma van Dijk, Programma Manager van Dome-X: ‘Met de KIS-programmalijn willen we partijen bijeen brengen en hen helpen innovatieve processen in te zetten en tot een succes te maken. Gezien het aantal belangstellenden en de enthousiaste reacties achteraf denk ik dat we dat doel op deze manier uiteindelijk goed weten te behalen. Helaas kregen we door de coronacrisis op het laatste moment een aantal afmeldingen. Om ook deze partijen de kans te geven goed van start te gaan met de KIS-programmalijn, én een stevige basis voor continuïteit te bieden, maken we, zodra de omstandigheden dat toelaten, een nieuwe start met de programmalijn. Zodra de data van de nieuwe KIS-programmalijn bekend zijn, zullen we alle belangstellenden daarover informeren.’