Innovatie – geen optimalisatie – in de bouw wordt steeds belangrijker. Digitalisering en automatisering  hebben grote consequenties voor de productiesector. Nieuwe technologieën zoals robotisering, internet of things, parametric design en 3D-printen hebben impact op de business en bieden veel mogelijkheden en kansen. In deze tijd waarin de ontwikkeling en toepassing van technologie sneller lijken te gaan, is de snelheid van adoptie meer dan vroeger een opportunity voor new business.

Programmalijnen

De programmalijnen in dit new businessconcept raken onder anderen masterclasses, inspiratiesessies, front-runner netwerkbijeenkomsten en proof of conceptdemonstraties. Hierbij komen theorie en praktijk samen.

 Supported by: