In Dome-X wordt gewerkt aan de business van mórgen oftewel, samenleving 4.0. Een co-creatieve economie die grootschalige innovatie nastreeft.

New businessconcepten

In Dome-X zijn drie nieuwe businessconcepten actief:

  • Logistics House
  • Construction 4.0
  • De Innovatieve Maakstad

 

 

 

 

Logistics House

Logistics House is dé plek in Noordoost-Brabant waar logistieke bedrijvigheid wordt gestimuleerd en gecreëerd. Hier ontmoeten logistieke ondernemers, overheid, onderwijs en arbeidsmarkt elkaar. Het gezamenlijke doel: een krachtige en duurzame logistieke sector realiseren in Noordoost-Brabant en profilering van de regio als logistieke hotspot.

Nieuwe kansen, nieuwe business

New business genereren, innovatie, scholing, behoud en groei van werkgelegenheid en het aantrekken van investeringen en goederenstromen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.

Logistics House is de uitvalsbasis van de Logistics Business Developer; het aanspreekpunt voor logistieke ondernemers in de regio en voor ondersteuning op het gebied van business development. Logistieke ondernemers kunnen zich vestigen in deze dynamische omgeving, maar ook opleiders, detacheerders, (kleine) dienstverleners en andere commerciële partijen.

Events in Logistics House, zoals netwerkbijeenkomsten, kennis- en innovatietafels en symposia, bieden de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Ook vinden in Logistics House onderwijsgerelateerde activiteiten plaats, waaronder heftruckopleidingen, opleidingen voor planners, regulier onderwijs en veiligheidstrainingen.

Logistics House is een initiatief van Vijfsterren Logistiek. Het initiatief wordt ondersteund door AgriFood Capital, de gemeenten Meijerijstad, Oss, Cuijk en ‘s-Hertogenbosch en de Rabobank Oss Bernheze en Uden Veghel.

Construction 4.0

Innovatie – geen optimalisatie – in de bouw wordt steeds belangrijker. Digitalisering en automatisering  hebben grote consequenties voor de productiesector. Nieuwe technologieën zoals robotisering, internet of things, parametric design en 3D-printen hebben impact op de business en bieden veel mogelijkheden en kansen. In deze tijd waarin de ontwikkeling en toepassing van technologie sneller lijken te gaan, is de snelheid van adoptie meer dan vroeger een opportunity voor new business.

Programmalijnen

De programmalijnen in dit new businessconcept raken onder anderen masterclasses, inspiratiesessies, front-runner netwerkbijeenkomsten en proof of conceptdemonstraties. Hierbij komen theorie en praktijk samen.

 Supported by:

 

 

Innovatieve Maakstad

Elkaar ontmoeten, processen in beweging brengen, dingen samen doen, trots zijn!

De ‘Innovatieve Maakstad’ is de Osse community waar innovatieve ondernemers hun onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen door actief verbinding te maken met elkaar, de overheid en kennisinstellingen. ​Dit doen we door een direct bruikbaar programma aanbod te bieden dat is samengesteld door ervaren koplopers op het gebied van talent werving en ontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.​ Daarmee helpen we de maakbedrijven in Oss op een praktische manier om te gaan met de actuele en toekomstige uitdagingen in de branche.

De maakindustrie is van oudsher een belangrijke motor voor de Osse economie en van belang voor de regionale werkgelegenheid. Het samenbrengen van bedrijven geeft extra profiel aan het karakter van de Osse maakindustrie. Daarmee wordt Oss aantrekkelijker als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven, wordt de aantrekkingskracht op talent vergroot en, ‘last but not least’, profiteren de lokale ondernemers. ​

In het model van de Innovatieve Maakstad zijn het de ‘co-makers’ (ervaren koplopers) die op basis van ondernemerschap op maat gesneden programma’s voor de lokale maakindustrie ontwikkelen en aanbieden.

De totale groep van bedrijven die gebruik maken van één of meerdere programma’s vormen samen een community. Binnen deze community kunnen deelnemers laagdrempelig in contact komen met partijen die hun hulpvraag kunnen oplossen en anders moeilijk(er) te bereiken zouden zijn. De Innovatieve maakstad fungeert als ‘promotor’ van het programma-aanbod en de community. De co-makers vervullen een aanjagende rol en zijn als het ware de smeerolie van het ecosysteem.

Business Developer Teun Brands 06 27359479.

 

Voorlopige programmalijnen

  • Incubator Maakstad Oss; Marjolein Rojo – 06 12731829
  • Reduce / Re-use (hergebruik van afvalstromen); ​Olaf Duisters – 06 42702819
  • Techniek voor de toekomst​; Kracht van new business Dave van Schaijk – 06 53799641
  • Wall of fame / ‘de innovatie etalage’​; Karel Jan van Kesteren – 06 22250661
  • Top floor talent programma​; Renske van Grinsven – 06 41316267
  • Mplooy (Ondernemen binnen de participatiewet)​; Ruud Janssens
  • Winfabriek; Rick Feldkamp – 06 53382022

Supported by: