Masterclass/Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs - Dome-X Skip to main content

Masterclass/Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs

“Geld verdienen aan studenten ! Wat is het effect van inzet stagiaires & afstudeerders op uw bedrijfsresultaten?”

Wat kunt u verwachten

Vijfsterren Logistiek (VSL) heet u hartelijk welkom! Ze heeft de primeur om deze bijeenkomst als eerste te organiseren i.s.m. Breda University of Applied Sciences (BUas), Logistics Community Brabant (LCB) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Dit zal zich jaarlijks bij toerbeurt in de 4 regio’s binnen Noord Brabant herhalen, deze eerste keer in het Logistics House in Oss. Hiermee wil VSL een langjarige Learning Community ontwikkelen waarin meerdere thema’s (stages, afstudeerders, onderzoeksopdrachten) gekoppeld kunnen worden aan de bedrijven in de regio’s.

De afstudeerders van BUas starten in februari 2020 met hun afstudeerstage en zijn op zoek naar uitdagende opdrachten. Een uitermate mooie kans voor bedrijven om zich te verbinden met deze ‘logistici in opleiding’. Daarnaast staan de ‘fresh brains’ van LCB te popelen om u te helpen uw bedrijfsrendement te verhogen.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende zaken besproken worden:

 • wat kan een bedrijf verwachten van een stagiair
 • hoe bereidt men er zich op voor
 • wat doet de hogeschool qua begeleiding van de studenten

Na de bijeenkomst kunnen de deelnemers van ons nog een opvolging verwachten:

 • een BUas template die men kan gebruiken om een afstudeerstageopdracht in te beschrijven
 • een aanvraagformulier inzet ‘Fresh Brains’ vanuit LCB

Programma

 • 16:00 uur: inloop met koffie/thee/water
 • 16:30 uur: woord van welkom door VSL
 • 16:35 uur: pitch Maarten van Rijn – project manager en kerndocent logistiek BUas;
  – Highlights van de Trends & Thesis Monitor
  – Enkele woorden over hoe een bedrijf zich kan voorbereiden op het inzetten van een afstudeerder (en onder welke voorwaarden)
  – Enkele woorden over hoe een groep van bedrijven een onderzoeksopdracht via een project (gedurende een minor) kan optuigen in samenwerking met BUas (en onder welke voorwaarden)
  – In de folder logistics BUas vindt u meer achtergrond informatie.
 • 17:05 uur: 2-3 pitches BUas studenten met recente actuele cases en behaalde resultaten
 • 17:45 uur: pitch Karlijn Lips – Fresh Brains coördinator LCB;
  – Highlights van de thema’s welke LCB middels inzet Fresh Brains voor u kan betekenen
  – Enkele praktische voorbeelden van ‘fresh brains’-studenten welke recentelijk succesvol waren
  – In de bijlage LCB vindt u meer achtergrond informatie.
 • 18:00 uur: bevraging zaal: op welke thema’s zou u geholpen zijn (bv.: Lean Logistics / Reductie bedrijfskosten / WMS-inrichting / Strategisch voorraadbeheer / Material Handling-Mechanisering / Planning fysieke distributie / Intermodaliteit / etc.).
  Zijn er al bedrijven die op basis van deze uitnodiging graag zelf aan het woord willen zijn om ofwel te pitchen over een mogelijke opdracht ofwel willen vertellen over een recentelijk succes middels de inzet van studenten? Stuurt u dan een e-mail naar pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl zodat er voor uw inbreng tijd wordt vrijgemaakt!
 • 18:30 uur: afronding door VSL, aansluitend een Walking Dinner & netwerken
 • 19:30 uur: einde

Als aanvulling op het programma zal SBB deelnemen, waarbij men met 2-3 personen een stand zal bemannen. Ze hebben informatiemateriaal en relatiekennis, met deze boodschap:

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Meld je hier aan

Benieuwd naar deze masterclass? Meld je hier alvast aan!

Aanmelden