Maandag 9 oktober a.s. organiseert stichting ‘Met elkaar’, Oss tegen armoede (voorheen Prota) haar jaarlijkse inspiratieavond. Hoofdgast is deze keer de bekende spreker en inspirator Ralf Embrechts uit Tiburg.

Embrechts is met name bekend als mede-initiatiefnemer van de Quiet 500, een glossy magazine dat schuurt met een knipoog naar de Quote 500. Daarnaast is Embrechts de oprichter van de Quiet community, een unieke verbindingsconstructie om vraag en aanbod op het gebied van welzijn op elkaar af te stemmen ter voorkoming van financieel, sociaal en psychisch isolement. Door een geavanceerd automatiseringssysteem is het ook heel eenvoudig om als gever of deelnemer te participeren. Veel ondernemers willen wel iets doen, maar het is vaak zo’n gedoe; nu niet meer! Tegelijkertijd blijft de mens centraal staan!

‘De Quiet-community helpt mensen armoede te verzachten’, Ralf Embrechts

De Quiet-community is opgezet in Tilburg, maar vanwege het grote succes inmiddels ook opgestart in Groningen, Maastricht en Den Bosch. Ralf Embrechts komt samen met een ervaringsdeskundige naar Oss om de toehoorders te inspireren met zijn opzet van de Quiet-community. Niet meer, want iedere stad is anders en moet het zelf invullen.

Na de pauze zal Alex van der Heijden, welzijnsmedewerker en kunstenaar, kort een toelichting geven over de Osse stadspas. Daarna zal er gelegenheid zijn om met elkaar te discussiëren over welke opties voor Oss geschikt zijn.

De aanvang van de inspiratieavond is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.
In verband met de verbinding met het bedrijfsleven is voor deze avond de locatie van Dome-X gekozen, Kanaalstraat 12B , 5447 KM Oss. Entree is gratis. Gelieve aan te melden voor 8 oktober 2017 via info.metelkaaross@gmail.com