HAN-studentes onderzoeken circulariteit in de Osse bouw - Dome-X Skip to main content

HAN-studentes onderzoeken circulariteit in de Osse bouw

Hoe kunnen onze bouwbedrijven hun kennis delen, elkaar inspireren en meer samenwerken op het gebied van circulaire bouw? Dat is de belangrijkste vraag waarover twee masterstudentes Circulaire Economie van de HAN zich op verzoek van gemeente Oss buigen. Eind maart organiseerden ze in Dome-X een ontbijtbijeenkomst met de betrokken bouwondernemers. In juni presenteren ze de resultaten van hun onderzoek.

Circulariteit is een manier om grondstofverbruik en de productie van afval terug te dringen. Daarmee draagt het bij aan het tegengaan van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Voor de bouwsector betekent circulariteit onder andere: meer en hoogwaardiger hergebruik van materialen, producten en elementen en een wezenlijk andere aanpak van bouwprojecten. 

Samenwerken

In de strategienota Moderne Maakstad Oss wordt de bouwsector als een van de topsectoren genoemd. Oss telt veel bouwbedrijven met ieder hun eigen duurzame en circulaire initiatieven, zoals hoogwaardige recycling, administratie van materialen en modulair en demontabel bouwen. De vraag die de gemeente nu laat onderzoeken is of en op welke manier Osse bouwbedrijven op dit punt kunnen samenwerken en wat de rol van de gemeente daarin kan zijn.

Creatieve ideeën

Tijdens de ontbijtbijeenkomst eind maart in Dome-X werd hierover, na een aftrap van wethouder Frank den Brok en een presentatie van Eward Heijmans, gebrainstormd. Het was een ochtend vol creatieve ideeën. Die worden meegenomen naar de volgende fase van het design thinking-traject: het maken van een prototype van een ontwerp voor een ecosysteem voor de bouwnijverheid.