HAN-studentes geven invulling aan circulariteit in de Osse bouw - Dome-X Skip to main content

HAN-studentes geven invulling aan circulariteit in de Osse bouw

Hoe kunnen onze bouwbedrijven hun kennis delen, elkaar inspireren en meer samenwerken op het gebied van circulaire bouw? Dat was de vraag waarover twee masterstudentes Circulaire Economie van de HAN zich het afgelopen jaar in opdracht van gemeente Oss bogen. In juni presenteerden ze de resultaten van hun onderzoek.

Circulariteit is een manier om grondstofverbruik en de productie van afval terug te dringen. Daarmee draagt het bij aan het tegengaan van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Voor de bouwsector betekent circulariteit onder andere: meer en hoogwaardiger hergebruik van materialen, producten en elementen en een wezenlijk andere aanpak van bouwprojecten.

Ecosysteem

Het afgelopen jaar hebben HAN-studenten Daphne van den Dorpel en Lynn Rooijakkers onderzocht hoe een ecosysteem voor de bouwnijverheid in en om Oss eruit kan zien. Het doel van het ecosysteem is de mate van circulair handelen vergroten door middel van kennisdeling. Het afgelopen jaar hebben ze met verschillende bouwbedrijven samengewerkt om de inrichting van het ecosysteem vorm te geven.

Eindpresentatie

Op 16 juni hielden Daphne en Lynn in dome-X hun eindpresentatie. De bijeenkomst werd geïntroduceerd door Frank den Brok, wethouder Economie en Financiën, waarna een gastspreker de aanwezigen in vogelvlucht meenam over het oogsten van gebouwen. Tot slot kwam de eindpresentatie van Daphne en Lynn aan bod, waarna vragen vanuit verschillende partijen uit de bouwnijverheid beantwoord werden.