HAN-studenten werken in Dome-X aan duurzaamheidsvraagstukken - Dome-X Skip to main content

HAN-studenten werken in Dome-X aan duurzaamheidsvraagstukken

Hoe wordt en blijft de Osse haven een toekomstbestendige, multimodale overslag-hub? En hoe kunnen we de Nederlandse champignonteelt behouden en verduurzamen? Dat zijn de vragen waarover twee groepen studenten van de HAN University of Applied Sciences zich de komende tien weken buigen. Ze doen dat in het kader van hun minor Circulaire Economie en op verzoek van respectievelijk Gemeente Oss en de Vakgroep Paddenstoelen van LTO Zuid. Hun ‘uitvalsbasis’ is Dome-X. Allard Huisman, Projectleider bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN, geeft tekst en uitleg.

Allard Huisman is Projectleider bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN en hij begeleidt de HAN-studenten bij hun onderzoeken. Op 6 september was hij een van de aanwezigen bij de aftrap van de onderzoeken tijdens een kennismakingsbijeenkomst in Dome-X.

Oké Allard, Centrum Meervoudige Waardecreatie, dat is een hele mond vol. Leg eens uit…

Allard Huisman: ‘Het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN helpt organisaties bij hun omslag naar toekomstbestendigheid. Dat doen we door kennis te delen en samen met onze studenten in de praktijk te werken aan duurzaamheidsvraagstukken. Studenten uit verschillende studierichtingen, van bedrijfskundig tot technisch, en zelfs sporadisch groene studierichtingen, die kiezen voor een master of een minor Circulaire Economie komen bij ons terecht. Met deze multidisciplinaire groep studenten werken wij aan integrale duurzaamheidsvraagstukken.

Zoals Gemeente Oss en LTO Zuid?

‘Klopt. Ook daar spelen circulariteits-en duurzaamheidsvraagstukken. Gemeente Oss wil weten hoe het verder ontwikkelen van bedrijventerrein de Elzenburg als een multimodale hub meerwaarde kan bieden aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vier studenten gaan door middel van onderzoek een toekomstbestendig scenario voor de haven ontwikkelen dat idealiter economische, ecologische en sociale meerwaarde oplevert. Vijf andere studenten buigen zich over de vraag van de Vakgroep Paddenstoelen van LTO Zuid: hoe kunnen we de Nederlandse champignonteelt behouden en verduurzamen. Onze studenten gaan een circulair en toekomstbestendig businessmodel ontwikkelen voor Nederlandse champignontelers, die nu met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Ze gaan onder meer bekijken of je mycelium -de wortels van paddenstoelen- dat nu als afval wordt afgevoerd, kunt verwaarden. Bijvoorbeeld door het aan te bieden als grondstof voor bouwproducten, verpakkingen en zelfs kleding.’

Werken de studenten individueel aan deze onderzoeken?

‘Nee. Wij leren onze studenten dat circulaire en duurzaamheidsvraagstukken vragen om een integrale aanpak waarbij je de kwestie vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Daarom werken ze in deze onderzoeken ook in multidisciplinaire teams van onder meer Bedrijfskunde-, Food & Business- en Automotive-studenten.’

En dat doen ze in Dome-X?

‘Inderdaad. De komende tien weken werken de studenten een keer per week in Dome-X. Dat is een prima plek. En niet alleen omdat het letterlijk aan de haven ligt die we gaan onderzoeken. Maar vooral ook vanwege de broedplaatsfunctie en het feit dat samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers hier als het ware vanzelf gaat. Dat is leerzaam, inspirerend en motiverend voor studenten.’

‘Wij leren onze studenten dat circulaire en duurzaamheidsvraagstukken vragen om een integrale aanpak waarbij je de kwestie vanuit verschillende perspectieven bekijkt.’

Allard Huisman, Projectleider bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN