HAN-studenten onderzoeken Elzenburg - Dome-X Skip to main content

HAN-studenten onderzoeken Elzenburg

Hoe wordt en blijft bedrijventerrein de Elzenburg een toekomstbestendige, multimodale overslag-hub? Over deze vraag boog een groep studenten van de HAN University of Applied Sciences zich gedurende tien weken. Ze deden dat in het kader van hun minor Circulaire Economie en op verzoek van Gemeente Oss. Begin november presenteerden ze in Dome-X de resultaten van het onderzoek aan de gemeente en de stakeholders op bedrijventerrein Elzenburg. Boris Sierink, student Automotive aan de HAN en een van de onderzoekers, vertelt over het onderzoek en de opbrengst daarvan.

Op de HAN kunnen studenten uit verschillende studierichtingen kiezen voor een master of een minor Circulaire Economie. Onder de vlag van het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN gaan deze studenten vervolgens in de praktijk aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken van organisaties die de omslag willen maken naar toekomstbestendigheid. Zo legde Gemeente Oss de vraag voor hoe het verder ontwikkelen van bedrijventerrein de Elzenburg als een multimodale hub meerwaarde kan bieden aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Multidisciplinair

Boris Sierink: ‘Circulaire en duurzaamheidsvraagstukken vragen om een integrale aanpak waarbij je de kwestie vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Daarom hebben we voor dit onderzoek ook gewerkt in een multidisciplinair team, bestaande uit studenten Automotive, Bouwkunde, Food & Business en Bedrijfskunde. Vanuit onze verschillende expertises hebben we het vraagstuk van de Gemeente Oss onder de loep genomen.’

Verder onderzoek is nodig

Belangrijkste conclusie van het onderzoek: bedrijven op de Elzenburg willen graag verder verduurzamen en de modaliteiten (weg, spoor, water) intensiever benutten. Sierink: ‘Maar om dat te verwezenlijken is verder onderzoek nodig. Dat zou zich onder meer moeten richten op efficiënter gebruik van de ruimte op het bedrijventerrein, op de implementatie van digitalisering en op verbetering of uitbreiding van de sluis en brug bij Macharen.’

Veiligheid

Volgens Sierink lagen de uitkomsten van het onderzoek grotendeels in de lijn van de verwachtingen. Toch was er één onderwerp dat opviel: veiligheid. Sierink licht toe: ‘Uit vrijwel alle interviews met bedrijven op de Elzenburg kwam bezorgdheid naar voren over de veiligheidssituatie bij verschillende spoorwegovergangen en kruispunten. In dat kader opperden veel bedrijven dat het opzetten van parkmanagement een eerste stap zou kunnen zijn om de veiligheid te verbeteren.’

Sierink: ‘Belangrijkste conclusie van het onderzoek: bedrijven op de Elzenburg willen graag verder verduurzamen en de modaliteiten intensiever benutten’