Gemeente Oss ziet rol voor Dome-X in Strategienota Economie - Dome-X Skip to main content

Gemeente Oss ziet rol voor Dome-X in Strategienota Economie

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de Strategienota Economie Oss 2021-2025 vast. Daarin beschrijft de Gemeente Oss zes ambities voor duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid. In het uitvoeringsplan is vervolgens uitgewerkt hoe en met welke partners de Gemeente deze zes ambities wil gaan waarmaken. Een van die partners is Dome-X, dat in de nota wordt genoemd als business community, landingsplek en broedplaats en als incubator voor duurzaamheid en circulariteit.

Centrale vraag in de strategienota is: Hoe ontwikkelen we Oss tot een moderne maakstad en hoe maken we werk van duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid? In zijn voorwoord zegt Frank den Brok (wethouder Economie) daarover: “Een belangrijke basisvoorwaarde voor welvaart en welzijn is werk en inkomen. Duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid dragen direct hieraan bij. Deze thema’s zijn daarom leidend in onze strategie om Oss te ontwikkelen tot een moderne maakstad. Dat doen we met zes ambities, die we samen met onze ondernemers en partners najagen met een uitvoeringsplan.”

Dome-X als business community

Een van de ambities is het stimuleren van ondernemerschap. De Gemeente ziet kansen om Oss te versterken en uit te bouwen als één van de vooraanstaande industriële ontwikkel- en maakcentra van Noord-Brabant en Nederland. Onder meer door het ontwikkel- en productiekarakter van sectoren als life sciences, agrifood, logistiek en de metaal- en machinebouw, bouw en installatietechniek. In dit kader wil de Gemeente Dome-X helpen te ontwikkelen als business community met een fysieke locatie voor samenwerking en innovatie.

Dome-X als incubator

Een andere ambitie is het versterken van de ecosystemen in Oss, waarmee nieuwe en bestaande ondernemers maximaal kunnen worden gefaciliteerd en ondersteund. De Gemeente gaat de doorontwikkeling stimuleren van het havengebied en het goederenspoor tot een ecosysteem Logistiek, Bouw en Maak. Dome-X zal hierin een rol vervullen als centrale landingsplek en broedplaats voor duurzame en circulaire initiatieven van ondernemers en studenten.

Dome-X als partner

Tot slot wordt Dome-X genoemd als partner voor de ambitie om duurzaam en toekomstbestendig ondernemen te stimuleren. Op dit thema werkt de Gemeente nauw samen met de HAN. De Gemeente formuleert en begeleidt minimaal drie onderzoeksopdrachten per jaar voor studenten. Zij ondersteunen het Osse mkb bij hun vraagstukken op het gebied van circulariteit en/of energietransitie. Zo organiseerden twee masterstudentes Circulaire Economie onlangs in Dome-X een ontbijtbijeenkomst rondom de vraag hoe bouwbedrijven hun kennis kunnen delen, elkaar inspireren en meer samenwerken op het gebied van circulaire bouw.

Meer info

Wil je meer weten over de Osse ambities voor duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid? Kijk dan hier.