Future Fit van OndernemersLift+ helpt bedrijven naar een gezonde toekomst - Dome-X Skip to main content

Future Fit van OndernemersLift+ helpt bedrijven naar een gezonde toekomst

Om te voorkomen dat bedrijven door de coronacrisis in de problemen komen heeft de overheid de geldkraan flink opengezet. Maar in veel gevallen hebben ondernemers meer nodig dan geld alleen om een gezonde toekomst tegemoet te kunnen gaan. Daarom is Ondernemerslift+ gestart met het Future Fit programma voor bedrijven die hun businessmodel willen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Het Future Fit programma van OndernemersLift+ is bedoeld voor ondernemers die vóór de coronacrisis een gezond bedrijf hadden. Het programma bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten met maximaal zes deelnemers. Deze bijeenkomsten vinden online en (zo mogelijk) fysiek plaats. Daarnaast worden deelnemers individueel begeleid door een business developer. Projectmanager Ad Crommentuijn: ‘Het mooie van deze opzet is dat ondernemers van elkaar leren en tegelijkertijd hun netwerk uitbreiden.’

Geen deelnamekosten

‘Het programma wordt financieel gedragen door de provincie Noord-Brabant en onze partners AgriFood Capital, Koning Willem I College, HAS Hogeschool, gemeente ‘s-Hertogenbosch, MSD en Rabobank,’ vertelt Crommentuijn. ‘Voor de deelnemers zijn er dus geen kosten aan verbonden. Wel wordt van hen verwacht dat zij tijd investeren in de voorbereiding van de opdrachten. Hiermee wordt de basis gelegd voor de doorontwikkeling van hun bedrijf.’

Frisse blik

In de afgelopen maanden hebben al zo’n veertig bedrijven uit Noordoost-Brabant naar volle tevredenheid deelgenomen aan Future Fit. Crommentuijn: ‘Veel ondernemers geven aan dat ze tijdens het Future Fit programma nieuwe ideeën en inspiratie hebben opgedaan en dat ze weer met een frisse blik naar de toekomst kijken.’

Ook deelnemen aan Future Fit?

Ben jij of ken jij een ondernemer in Noordoost-Brabant voor wie deelname aan Future Fit interessant kan zijn? Stuur dan een mail naar a.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl of bel voor meer informatie naar 06-51010484.

Over OndernemersLift+

OndernemersLift+ Oss is gevestigd in het nieuwe CROSS G in Dome-X, en biedt van daaruit ondersteuning aan student-starters, start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant. Ook verstrekt OndernemersLift+ achtergestelde leningen en ondersteunt zij innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar andere financieringen. Meer informatie vind je op www.ondernemersliftplus.nl.