Duurzaamheid, het is de taal van de toekomst - Dome-X Skip to main content

Duurzaamheid, het is de taal van de toekomst

Duurzaamheid is het geitenwollensokkenimago definitief ontgroeid. Het wordt tegenwoordig gezien als een grote kans om meerwaarde te realiseren, door behalve bedrijfseconomisch ook maatschappelijk impact te maken. De (technische) innovaties hebben grote sprongen gemaakt en de transities zijn in volle gang. Wat gebeurt er in Oss allemaal op dit gebied? Dave van Schaijk (commercieel econoom en medeoprichter van Power-ED) maakt ‘een rondje langs de velden’.

Dave van Schaijk: ‘Veel innovatieve en toffe projecten richten zich op het realiseren van een circulaire economie en een klimaatneutrale manier van leven. Door diverse samenwerkingen, creatieve sessies en langetermijnvisies komen er gave ontwikkelingen tot stand die vooruitstrevend zijn en een inspiratie vormen voor vele anderen. Natuurlijk zijn ook in en rondom het innovatieve Oss ondernemingen volop bezig om hun steentje bij te dragen.’

Duurzaamheidspark Oss

‘Een mooi voorbeeld is het initiatief Duurzaamheidspark Oss,’ vervolgt van Schaijk. ‘Daar wordt gewerkt aan de juiste balans tussen het behouden van natuur, de landbouw en het opwekken van zonne-energie. Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van hoogwaardig lichtdoorlatende verrijd- en verschuifbare zonnepanelen. Deze panelen verenigen maatschappelijke én bedrijfseconomische waarde doordat de flora en fauna op het land behouden en verbeterd kan worden, terwijl ook de grond optimaal gebruikt kan worden. Sterker: op dezelfde grond worden twee inkomstenbronnen gerealiseerd! Op deze manier wordt aan landbouwgrond een dubbele functie gegeven. Zo kunnen de doelen van de energietransitie worden behaald, terwijl landbouwgrond productief in gebruik kan blijven.’

Composteerbare verpakkingen

Het terugwinnen van grondstoffen, het hergebruiken van alle materialen en niets meer dat de prullenbak bereikt; dat is waar circulariteit voor staat. Van Schaijk: ‘In Oss werken verschillende ondernemingen aan duurzame verpakkingen. Zij gaan met studenten aan de slag om deze ontwikkelingen te versnellen. Van het ontwerpen van verpakkingen van suikerriet en van biet tot het gebruik van palmbladeren. De samenwerking in de keten is daarbij van groot belang. De producent van verpakkingsmaterialen, de machinebouwer en de producent van de grondstof: alleen samen kunnen ze het verschil maken in de strijd tegen de plastic afvalberg.’

Sustainable Development Goals

Om de taal van de toekomst echt te kunnen spreken heb je de Sustainable Development Goals (SDG) nodig, aldus Van Schaijk. Hij legt uit: ‘De SDG zijn 17 doelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties voor de meest urgente problemen in de wereld, zoals ongelijkheid en klimaatverandering. Om deze doelen te concretiseren werken Osse bedrijven samen met studenten. Op basis van de gekozen doelen worden brainstormsessies georganiseerd. De ideeën die hieruit komen worden samengevoegd in een plan van aanpak dat de SDG omzet in tastbare en haalbare doelen.’

Tip

Tot slot heeft Van Schaijk nog een belangrijke boodschap: ‘De wereld staat voor grote opgaven, dus we moeten allemaal een extra stap zetten. Deze drie projecten zijn interessante voorbeelden die laten zien hoe je de eerste stappen kunt zetten: denk aan de toekomst, stel haalbare doelen en werk toe naar juichmomenten, maar vooral: elke kleine stap is er een meer in de goede richting. Mijn tip: neem je omgeving mee met jouw reis door de wereld van duurzaamheid. Ga met elkaar samenzitten: wat vinden mensen van de huidige situatie en wat willen ze zien in de toekomst? Hoe zijn zij er al mee bezig? Neem de tijd en ga brainstormen, én vul elkaars ideeën aan. Wellicht kom je tot jouw toekomstvisie, en kom je tot een ontzettend innovatief idee. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen!’

Power-ED

Power-ED ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf. Want het is geen luxe meer, maar een onderdeel van elk bedrijf om zo toekomstbestendiger te worden. We geloven in de impact die ondernemers kunnen maken met hun bedrijf op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Kracht van New Business Oss is ons uitvoeringsprogramma, waarbij ons doel is om de werkgelegenheid in Oss een boost te geven. Wij ondersteunen samenwerkende ondernemers bij het uitwerken van nieuwe business cases. Vanuit ons netwerk verbinden wij om mooie samenwerkingen tot stand te laten komen.
Kijk voor meer info op www.power-ed.nl