Dome-X thema: logistiek en de circulaire economie - Dome-X Skip to main content

Dome-X thema: logistiek en de circulaire economie

In 2016 heeft de Nederlandse overheid het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gepresenteerd. Met dit programma wil de overheid grondstoffen besparen, emissies verminderen en innovatie bevorderen. De kernboodschap: alle materialen en producten die we gebruiken, moeten op een duurzame en efficiënte manier hergebruikt worden. De transitie naar een circulaire economie brengt, zo is de verwachting, grote veranderingen met zich mee. Alle sectoren krijgen hiermee te maken.

In deze editie van Dome-X Thema spreken we Eric Oomen (directeur van Boostlogix BV in Tilburg en Programmamanager van Logistiek Platform Oss) over logistiek in de circulaire economie. Oomen: ‘De transitie naar een circulaire economie kunnen we alleen sámen realiseren. We moeten mét en ván elkaar leren. Kennisdelen en samenwerken zijn essentieel, met partijen binnen onze sector, maar ook sectoroverstijgend en met onderwijs en overheid.’

Samenwerken

In een circulaire economie draait het om efficiënt gebruik van producten en materialen en volledig hergebruik van grondstoffen. Daarmee komen er meer en andere retourstromen op gang. Eric Oomen: ‘Voor de logistiek betekent dat dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod structureel anders zal worden. Het retourproces moet worden vormgegeven en geoptimaliseerd. Supply chains moet opnieuw worden ingericht. Daarvoor is intensief samenwerken met alle betrokken partijen  – producerende bedrijven, verladers, logistieke dienstverleners en de afnemers – essentieel. Je moet heel precies van elkaar weten wat de wensen en behoeften zijn en wat je van elkaar mag verwachten en verlangen. Voordat je dat kunt doen is het nodig om eerst samen te bepalen wat je concrete doelstellingen zijn; wat is nu circulair, hoe willen we dat bereiken en in welke stappen.’

Partijen en kennis bijeenbrengen

Of de logistieke sector de overgang naar een circulaire economie kan maken met de huidige oplossingen en systemen is volgens Oomen de vraag: ‘Ik verwacht dat er veel innovatie nodig is. Daarom is het goed om nu communities in te richten waarin je partijen en kennis bijeenbrengt en om kennisinstellingen aan te haken, zodat ook de toekomstige generatie kan meedenken en –praten over dit thema, want zij zijn degenen die straks in de nieuwe circulaire wereld leven en hun kinderen grootbrengen.’

Dome-X

Wilma van Dijk, programmamanager van Dome-X: ‘Kennisdelen, innoveren en samenwerken zijn essentieel om een circulaire economie te realiseren. Dome-X pakt daarin een aanjagende, verbindende en faciliterende rol. Door events te organiseren en hosten die partijen bijeen brengen rondom dit thema, brengen we inspirerende ontmoetingen en duurzame verbintenissen tot stand; dé basis voor de transitie naar een circulaire economie.’

‘De transitie naar een circulaire economie kunnen we alleen sámen realiseren. We moeten mét en ván elkaar leren.’

directeur van Boostlogix in Tilburg en Programmamanager van Logistiek Platform Oss

Eric Oomen