Circulariteit in de gemeente Oss - Dome-X Skip to main content

Circulariteit in de gemeente Oss

Circulariteit is een manier om grondstofverbruik en de productie van afval terug te dringen. Alle materialen en producten die we gebruiken, moeten op een duurzame en efficiënte manier hergebruikt worden. Daarmee draagt het bij aan het tegengaan van klimaatverandering, van verlies van biodiversiteit en van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Wat doet gemeente Oss met het thema circulairiteit?

In deze editie van Dome-X Thema spreken we beleidsmedewerker Cindy Hagenstein en Accountmanager Economische Zaken Natasja van Asten-Bloem van de gemeente Oss. Beiden zijn vanuit hun functie actief op de aandachtsgebieden duurzaamheid en circulaire economie. Circulair ondernemen zien zij als een kans, maar zeker ook als de toekomst. ‘Als er ooit een thema was waarvan de importantie zo breed gevoeld wordt, dan is het wel circulariteit.’

Zuiniger met grondstoffen

Grondstoffen en energie worden schaarser. Dat betekent dat bedrijven duurzamer moeten produceren, om niet in een zogenoemde ‘end-of-life-cycle’ terecht te komen. Cindy Hagenstein (beleidsmedewerker gemeente Oss): ‘Als gemeente gaan we zuiniger om met grondstoffen door minder verbruik en meer hergebruik en recycling. Daarvoor zoeken we verbinding met de voor- en achterkant van de grondstoffenketen en het bedrijfsleven.’

Duurzaamheidsplein Oss

Een mooi voorbeeld van het zuiniger omgaan met grondstoffen is het Duurzaamheidsplein Oss,’ vult Natasja van Asten-Bloem (Accountmanager Economische Zaken) aan. ‘In 2030 wil gemeente Oss al het afval hergebruiken als nieuwe grondstof. Hierin heeft het Duurzaamheidsplein een belangrijke rol. Een combinatie van milieustraat, kringloopwinkel en demontagehal op één terrein. Oss is hierin uniek in Nederland.’

Cindy Hagestein: ‘Als er ooit een thema was waarvan de importantie zo breed gevoeld wordt, dan is het wel circulariteit.’

Cindy Hagestein

We nemen ons klimaat serieus

Het Osse coalitieakkoord focust op circulaire economie, duurzame energie en CO2-reductie en klimaatadaptatie en groen. Daarnaast heeft de gemeente de Green Deal Duurzaam GWW, Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het Grondstoffenakkoord ondertekend. En op 13 januari 2021 ondertekende de gemeente Oss het Schone Lucht Akkoord. Hagenstein: ‘Het laat zien dat we in Oss de zorg voor ons klimaat serieus nemen.’

Samen met bedrijfsleven en andere partners

Van Asten-Bloem: ‘We hebben onszelf voor een grote opgave gesteld. Die opgave pakken we samen met de bedrijven op en we proberen ze zoveel mogelijk te ondersteunen. We zien dat heel veel Osse bedrijven al verder kijken dan alleen de verkoop van hun product: hergebruik, terughalen, maar ook het terugdringen van energie- en grondstoffenverbruik. En ook dat er op uitgebreide schaal wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld.’

Natasja van Asten-Bloem: ‘We hebben onszelf voor een grote opgave gesteld. Die opgave pakken we samen met de bedrijven op en we proberen ze zoveel mogelijk te ondersteunen.’

Natasja van Asten-Bloem

Krachten bundelen

Hagestein vult aan: ‘Een mooi voorbeeld is het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen. Daarin bundelen allerlei partijen de krachten om processen en producten te verduurzamen: Osse verpakkingsbedrijven, maar ook Talentencampus, de Kracht van New Business Oss, The LCA Center, Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen, de Nederlandse Vereniging Verpakkingsdeskundigen en de Regiodeal Noord-Oost Brabant. En ook foodbedrijven doen mee.’

Portfolio Duurzame Economie

Vorig jaar heeft gemeente Oss het portfolio Duurzame Economie gemaakt. Daarin laten tal van Osse partijen zien wat zij doen en bereikt hebben op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Hagestein: ‘Het is een inspirerend naslagwerk geworden dat laat zien dat we als gemeente trots kunnen zijn op ons bedrijfsleven. En het maakt één ding duidelijk: als er ooit een thema was waarvan de importantie zo breed gevoeld wordt, dan is het wel circulariteit.’

Meer informatie

Wil je geïnspireerd raken door andere Osse bedrijven? Kijk dan op www.duurzaamoss.nl, of blader eens door het portfolio Duurzame Economie. En heb je vragen of wil je iets delen? Neem dan contact op met Cindy Hagenstein of Natasja van Asten-Bloem.