Circulariteit in de bouw - Dome-X Skip to main content

Circulariteit in de bouw

Circulariteit in de bouw

In Dome-X zijn de activiteitenclusters bouw, maakindustrie en logistiek actief. In en om die clusters draait het om kennisdelen, innoveren en samenwerken. In deze en de volgende nieuwsbrieven belichten we telkens een actueel thema uit een van onze activiteitenclusters. We trappen af met het thema circulariteit in de bouw.

 

Wilma van Dijk, programma manager van Dome-X: “Circulariteit is een thema waar velen mee bezig zijn. En er bestaan al volop initiatieven op het gebied van de circulaire bouweconomie. Dome-X speelt daarin een aanjagende, verbindende en faciliterende rol. Door events te organiseren en hosten die partijen bijeen brengen rondom dit thema, brengen we inspirerende ontmoetingen en duurzame verbintenissen tot stand; dé basis voor de transitie naar een circulaire economie.”

Wilma van Dijk programma manager van Dome-X: “Door events te organiseren en hosten die partijen bijeen brengen, brengen we in Dome-X inspirerende ontmoetingen en duurzame verbintenissen tot stand; dé basis voor de transitie naar een circulaire economie.”

Wilma van Dijk
Wilma van Dijk

Circulariteit

Circulariteit is een manier om grondstofverbruik en de productie van afval terug te dringen. Daarmee draagt het bij aan het tegengaan van klimaatverandering, van verlies van biodiversiteit en van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Voor de bouwsector betekent circulariteit onder andere: meer en hoogwaardiger hergebruik van materialen, producten en elementen en een wezenlijk andere aanpak van bouwprojecten.

Kennisdelen, innoveren en samenwerken

De rijksbrede ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Circulariteit is dan ook een actueel thema in de bouw. Maar het concreet toepassen is nog niet zo eenvoudig. Waar begin je? Hoe kom je tot een visie en hoe geef je die visie handen en voeten? Duidelijk is in elk geval dat voor de transitie naar een circulaire bouweconomie kennisdelen, innoveren en samenwerken essentieel is.

Events rondom circulariteit

Op 2 juli vond in Dome-X de Dag van de Circulariteit plaats. En voor september staat er in Dome-X eveneens een event rondom circulair bouwen op het programma. Door met deze en andere events ondernemers, overheid, onderwijs en arbeidsmarkt bijeen te brengen, speelt Dome-X een aanjagende, verbindende en faciliterende rol. Wilma van Dijk, programma manager van Dome-X: ‘Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de rijksbrede circulariteitsambities.’